Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.bewonersverenigingputten.nl ga je
akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze
disclaimer zijn opgenomen.
Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van
deze website handelt de Bewonersvereniging Putten uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte
bronnen en verwijzingen zijn door Bewonersvereniging Putten onderzocht op
betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Bewonersvereniging Putten niet instaan
voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Bewonersvereniging Putten
wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de
geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
De informatie die Bewonersvereniging Putten op en via deze website aanbiedt mag voor
eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de
informatie openbaar te maken, te kopiƫren, te distribueren of enige andere actie te
ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van
Bewonersvereniging Putten
Wijzigingen
Alle informatie die Bewonersvereniging Putten op of via deze website aanbiedt kan zonder
aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging
worden gewijzigd. Bewonersvereniging Putten raadt je aan om regelmatig na te gaan of de
aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.