Ere-leden

Het eerste ere-lid van onze vereniging is Pieter Janssen.Pieter_Janssen

Pieter was vanaf het allereerste begin vanaf de oprichting van de Bewonersvereniging Putten op 15-2-2007 voorzitter en is daarna altijd één van de belangrijkste trekkers gebleven.

Zijn afscheid als voorzitter was tijdens de ALV op 10-3-2015.
Tijdens dit afscheid was hij blij verrast om als eerste ere-lid van onze vereniging te worden benoemd.


Het tweede ere-lid van onze vereniging is Kees Post.Kees _Post

Kees is vanaf het allereerste begin op 15-2-2007 bestuurslid geweest en was altijd intensief betrokken bij het groen in Putten. Vanaf 2012 heeft hij de rol van secretaris op zich genomen.

Zijn afscheid als secretaris was tijdens de ALV op 16-3-2016.
Kees was trots om als ere-lid van de vereniging te worden benoemd.


Deliana van Dooremolen is bestuurslid geweest vanaf het allereerste begin op 15-2-2007. Zelfs daarvoor was zij al bezig om borrels te organiseren voor de toekomstige buurtgenoten.

Daarom werd ook zij tot erelid uitgeroepen toen zij tijdens de ALV op 13-3-2017 afscheid nam, na 10 jaar bestuurslid activiteiten en 3 jaar bestuurslid veiligheid te zijn geweest.
Ook zij was verrast en voegde toe dat ze het altijd met veel plezier heeft gedaan.


René NottenRené Notten heeft zich zes jaar ingezet voor de bewonersvereniging. Als penningmeester hield hij goed zicht op de financiën van de vereniging. Jaarlijks gaf hij inzicht in de financiën tijdens de ALV.

De bewonersvereniging bedankt René voor zijn inzet. Tijdens de ALV van 22 maart 2018 is René uitgeroepen tot erelid. Oud-voorzitter Pieter Janssen reikte op deze avond de erepenning uit aan René.