Vereniging

De vereniging is op 15 februari 2007 opgericht en stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen als eigenaren van een huis gelegen in het plangebied Putten. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het verstrekken van informatie aan leden en aspirant-leden
  • het uitoefenen van controle tijdens de bouw van de woningen
  • het gezamenlijk verrichten van inkopen
  • het gezamenlijk doen verrichten van onderhoud
  • het gezamenlijk onderbrengen van verzekeringen
  • het leggen van formele- en informele contacten met gemeentelijke- en provinciale instanties, onder meer op het gebied van groenvoorziening, geluidsoverlast, stankoverlast, verkeerszaken, milieu, afval, verlichting, wateroverlast, gemeenschappelijke faciliteiten en voorzieningen
  • het organiseren van evenementen die de onderlinge band van bewoners en leden bevorderen en verstevigen