Communicatie commissie

Deze commissie verzorgt de diverse vormen van communicatie t.b.v. de leden van Bewonersvereniging Putten, o.a. door het bijhouden van deze website en het periodiek verspreiden van een nieuwsbrief.

De commissie wordt gevormd door:

  • Iris Breugelmans (nieuwsbrief, WhatsApp),
  • René Notten (webmaster).

Daarnaast zijn enkele columnschrijvers actief die periodiek bijdragen aan de nieuwsbrief.

Voor vragen en/of suggesties is de communicatie commissie te bereiken via communicatie@bewonersverenigingputten.nl.

Opmerkingen over de website kunnen rechtstreeks gestuurd worden aan webmaster@bewonersverenigingputten.nl.